Miljödokument 

Nedan finner Ni miljödokument om våra förädlade varor och certificeringar som prestandadeklarationer, säkerhetsblad, byggvarudeklarationer och övrig bra att veta information. 

 
 
 
 

Certifikat

Kiln Dried - sågade, torkade trävaror

Sandåsa Träförädling Strängnäs

PEFC (logolicens PEFC™/05-32-197)

FSC® (logolicens FSC® C125401)