Forssjö Bruk, Katrineholm

 

Sandåsagruppen
Ett modernt trävaruföretag med lång tradition

Sandåsagruppen

 

Idag består Sandåsa Timber AB av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk, Katrineholm.

I Karineholm är även vårt dotterbolag Forssjö Pellets AB beläget. 

En stor del av de förädlade trävarorna är avsedda för byggvaruhandeln, husfabriker och andra industrikunder främst i Sverige men även ute i Europa. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor. En betydande andel av de sågade trävarorna exporteras vidare ut i världen och vi ser en ökning av exporten för de förädlade trävarorna.

Köper sågtimmer inom närområdet

Vi köper vårt timmer inom närområdet, en råvara vi blivit specialister på att såga och förädla. Vi har därför en mycket jämn kvalitet i våra leveranser av virke. Genom korta transportavstånd uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar. 

Karta till hemsida.png

Kunniga medarbetare och service

De flesta av våra råvaruleverantörer har vi genom mångårigt samarbete byggt upp en nära relation med. En viktig del i detta är vår inköpsorganisation för råvaran med de kunniga medarbetarna. Vi erbjuder även all den övriga skogliga service som kan erfordras på en fastighet till våra råvaruleverantörer.

110

ANSTÄLLDA

210000

M3 SÅGAT/ÅR

50/50

FURU/GRAN

120000

M3To avverkat

egen regi

340000

M3to förbrukad råvara

 

Vår historia

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag från 1920-talet. Verksamheten startades av Petrus Gyllengahm som sedan övertogs av sönerna Axel och Bertil Gyllengahm.

Sedan slutet av 1970-talet var det dags för nästa brödrapar att ta vid. Anders och Peter Gyllengahm driver idag företaget i tredje generationen. Det tredje brödraparet, Peters söner, Johan och Erik, är även de starkt engagerade i företaget.

1920

I Sandåsa, där företagets grundades var under många år sågverket en betydelsefull del. Verksamheten startades på 1920-talet och kombinerades med sand- och grusförsäljning. Verksamheten utökades med hyvleri, tryckimpregnering och fingerskarv. Virkesförsäljningen utökades till att bli en bygghandel.

1970

I slutet av 1970-talet tog nästa brödrapar vid, Anders och Peter Gyllengahm.

1987

Sågen i Åkers Styckebruk förvärvades och all sågning upphörde i Sandåsa. I stället koncentrerades satsningen i Sandåsa på att utveckla förädlingssidan med ytterligare hyvlerilinjer, målningsanläggning och ny tryckimpregnering och fingerskarv.

1990

Bygghandeln avvecklades under början av 1990-talet för att verksamheten helt skulle koncentreras till vidareförädling av sågade trävaror.

2000

År 2000 övertog Sandåsa Timber sågverket i Ånhammar, Stjärnhov, och drev detta som ett klentimmerverk till hösten 2008 då sågverkets verksamhet upphörde helt.

2006

Under 2006 togs en helt ny såglinje i bruk vid Åkers Sågverk och kapaciteten för virkestorkning utökades. 

2008

I samband med byggnationen av den nya såglinjen byggdes en ny panncentral som stod klar 2008. Idag  förser den Strängnäs kommun med fjärrvärme.

2012

Under hösten förvärvades sågen och pelletsfabriken i Forssjö Bruk. Produktionen av pellets upptogs direkt och drivs nu under det helägda dotterbolaget Forssjö Pellets AB.

2014

Under samma år som förvärvet av Forssjö Bruk expanderades produktionen i Sandåsa med en ny hyvellinje. 

Nästa satsning var att bygga en ny målningslinje med torkmöjligheter för ytterpaneler. Denna togs i bruk under hösten 2014.