VÅRA VIRKESINKÖP I KORTHET

VIRKESOMRÅDE

Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och i norra Östergötland. Vi verkar även norr om Mälaren.

VÅR UPPGIFT

Skogsavdelningen anskaffar cirka 120 000 m3to timmer per år till de två sågverken som tillsammans förbrukar 340 000 m3to. 

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall.

VI KÖPER

Optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. Det skapas mervärden för både leverantör, kund och allmänhet. En välskött skog skapar värden för kommande generationer.

MILJÖ

Optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. Det skapas mervärden för både leverantör, kund och allmänhet. En välskött skog skapar värden för kommande generationer.

 

Sandåsa kontrakterar alla typer av avverkningar och vi köper även leveransvirke. 

Vi arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. Det är viktigt att vi får rätt längder till vår produktion så att vi är konkurrenskraftiga.

Teckna därför avtal med oss innan du påbörjar din avverkning. Vi värdesätter bra skog. 

Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring - det tjänar vi alla på! Kontakta våra inköpare så hittar vi den affärsform som passar dig och din skog bäst.

VÅRA TJÄNSTER TILL SKOGSÄGARE

 

RÅDGIVNING

Våra kunniga och erfarna virkesköpare hjälper dig med  råd i samband med slutavverkningar och övriga råd gällande skogsåtgärder, 

skogsbruksplaner och skogscertifieringar.  

AVVERKNING

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. 

 

 Sågtimret  är vår specialitet men vi köper även massaved och specialsortiment, dvs. alla sortiment som faller ut vid en avverkning. 

SKOGSSKÖTSEL

För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera miljömålet med en god produktion i skogen. 

 

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder. För att nå dit är Sandåsa Timber och våra entreprenörer PEFC™ certifierade.

FÄLTVERKSAMHET

Vi har full service inom det skogliga området. Vi måste kvalificera oss för nästa uppdrag och det gör vi genom god service, duktiga medarbetare och kunniga skogsmaskin-entreprenörer.

 

Det innebär att du som skogsägare med stort förtroende kan låta Sandåsa Timber hjälpa dig med skogsskötseln på din fastighet.

SKOGSCERTIFIERING

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen.

Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över.

Bygdens sågverk sätter värde på din skog, leverera ditt virke till Oss!

KORTA TRANSPORTER

Genom korta transporter  uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar. 

LOKAL NÄRVARO

Genom lokal närvaro etablerar vi goda relationer. 

ALLT TAS TILLVARA

Vi tar tillvara på varje flisa. Läs mer om vårat miljöarbete och hur vi tar tillvara på biprodukter som faller ut under vår produktion.  

LEVANDE LANDSBYGD

För varje anställd hos Sandåsa skapas sysselsättning för ytterligare 3-4 personer i närområdet.

MÅNGA FÖRDELAR MED ATT CERTIFIERA
SIN SKOG

Skaffa en Grön skogsbruksplan och ta kontroll över ditt skogsbruk

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen. Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över.

Certifiera din skog 

På de flesta skogsfastigheter brukas skogen i en tradition där det alltid varit självklart med naturvårdshänsyn. Genom att miljöcertifiera sitt skogsbruk dokumenterar man miljöhänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material, från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk.

Att miljöcertifiera sin skog är helt frivilligt och inte någon särskild komplicerad åtgärd.  Har man en grön skogsbruksplan sedan tidigare så är det mycket enkelt att certifiera sin fastighet. 

 

Vi kan hjälpa dig med anskaffningen av en grön skogsbruksplan och självklart hjälper vi dig med certifieringsarbetet.

En stor fördel för dig som är skogsägare är att vi betalar extra för timmer som kommer från certifierade skogar!

 

VI ÄR PEFC OCH FSC CERTIFIERADE

PEFC™ 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

PEFC™ är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna, skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

 

Logolicensnummer:

PEFC™/05-32-197

PEFC™ 2018-SKM-PEFC-236

FSC® 

Forest Stewardship Council

 

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

 

Logolicensnummer: 

FSC® C125401

FSC® DNV-COC-001564, DNV-CW-001564

 

KONTAKTA SKOGSAVDELNINGEN 

Ni är varmt välkomna att kontakta våra kunniga och erfarna virkesköpare och medarbetare som arbetar på skogsavdelningen.

 

Vi hjälper dig med  råd i samband med slutavverkningar och övriga funderingar gällande skogsåtgärder, skogsbruksplaner och skogscertifieringar.

Skogsavdelningen utgår från kontoren i Forssjö Bruk, Katrineholm och på Åkers Sågverk i Åkers Styckebruk. 

gran.jpg
 

Forssjö Bruk
641 93  KATRINEHOLM

Telefon: +46(0)150-734 00 (växel)

Åkers Sågverk
Forssa
647 52 ÅKERS STYCKEBRUK

Telefon: +46(0)159-316 15 (växel)

TIMMERPRISLISTA

Ring till oss eller skicka ett mail så skickar vi en timmerprislista till dig.

Telefon: +46(0)159-316 15 (växel)

E-post: tina.g@sandasa.se

E-post: gustaf.rohfors@sandasa.se

FredrikMatti_portratt.jpg

Fredrik Matti

VIRKESKÖPARE i södra

Södermanland

+46(0)70-606 40 35

%C3%83%C2%96rjan_Isgren_bild_1_edited.jp

Örjan Isgren

VIRKESKÖPARE i nordöstra 

Södermanland & Södertörn

+46(0)70-572 16 15

AllanWilhelmsson_portratt.jpg

Allan Wilhelmsson

VIRKESKÖPARE i nordvästra 

Södermanland

+46(0)70-695 18 69

gustaf_rofors.png

Gustaf Röhfors

LOGISTIK & KVALITETSKONTROLL

+46(0)159-316 15

+46(0)72-560 01 44

tina_gyllengahm.png

Tina Gyllengahm

RÅVARUREDOVISNING & SYSTEMANSVARIG 

FSC & PEFC

+46(0)159-316 15

+46(0)70-572 55 84