Skogen/Råvara

Råvara - Vi köper timmer

Vi är en sågverksorganisation som inte äger egen skog, utan hela vår virkesanskaffning måste ske genom att vara det bästa alternativet för den som vill sälja virke. Det går att sälja som antingen leveransvirke eller försäljning på rot då vi tar hand om hela avverkningen. Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och i norra Östergötland. Vi verkar även norr om Mälaren.

Inom detta område finner Du vår duktiga skogspersonal – aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Vi är alltid nära – med goda råd och bra service.

Vi ska alltid vara det bästa alternativet.

Vi köper – Du säljer skog och leveransvirke

Sandåsa kontrakterar både slutavverkning, gallring och leveransvirke. Vi arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. Det är viktigt att vi får rätt längder till vår produktion så att vi är konkurrenskraftiga.

Teckna därför avtal med oss innan du påbörjar din avverkning. Vi värdesätter bra skog.

Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring - det tjänar vi alla på!

Kontakta våra inköpare så hittar vi den affärsform som passar dig och din skog bäst.

 • Leveransvirke- där markägaren själv ombesörjer avverkning och transport till närmaste bilväg.
 • Avverkning av rotposter- där vi tar fullt ansvar för hela uppdraget.
 • Köp av leveransrotposter- med fast pris per kubikmeter på rot.
 • Avverkningsuppdrag- med avverkning mot fast pris.

Våra tjänster

 • Rådgivning i samband med avverkningar
 • Slutavverkning
 • Gallringar
 • Skogsbruksplaner
 • Skogscertifieringar

Bygdens sågverk sätter värde på din skog, leverera ditt virke till Oss!

 • Korta transporter - Gynnar skogsägaren, Sandåsa och inte minst miljön!
 • Lokal närvaro - goda relationer
 • Vi tar tillvara på varje flisa!
 • Levande landsbygd - För varje Sandåsa- anställd skapas sysselsättning för ytterligare 3-4 personer i närområdet.
 • Rådgivning i samband med avverkningar
 • Slutavverkning
 • Gallringar
 • Skogsbruksplaner
 • Skogscertifieringar

 

Vår uppgift

Skogsavdelningen anskaffar cirka 240 000 m3to timmer per år till de två sågverken i Åkers styckebruk och i Forssjö Bruk. Naturligtvis är sågtimret vår specialitet, men vi köper även massaved och specialsortiment, dvs. alla sortiment som faller ut vid en avverkning

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. Det skapas mervärden för både leverantör, kund och allmänhet. En välskött skog skapar värden för kommande generationer.

Skogsavdelningen anskaffar cirka 240 000 m3to timmer per år

Vår fältverksamhet

Vi har full service inom det skogliga området. Det innebär att vi arbetar med allt ifrån klen gallring till slutavverkning och utför all slags skogsvård samt rådgivning. Vi måste kvalificera oss för nästa uppdrag och det gör vi genom god service, duktiga medarbetare och kunniga skogsmaskinentreprenörer. Det innebär att du som skogsägare med stort förtroende kan låta Sandåsa Timber hjälpa dig med skogsskötseln på din fastighet.

Vår skogsskötsel

För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera miljömålet med en god produktion i skogen. Skogsskötseln vi kommer överens om att utföra på din fastighet bygger naturligtvis på Dina egna önskemål och Din inriktning för skogsbruket.

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder. För att nå dit är Sandåsa Timber och våra entreprenörer PEFC certifierade. Bli det du också, det betalar sig!

 • Sköter vi inte skogen kan ingen vistas där till slut.
 • Hänsyn från både skogsägare och allmänhet
 • Frihet under ansvar - vårda och sätt värde på allemansrätten

Bygdens sågverk sätter värde på din skog, leverera ditt virke till Oss!

Skogsbruksplan och skogscertifiering

Skaffa en Grön skogsbruksplan och ta kontroll över ditt skogsbruk

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen.

Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över.

Certifiera din skog 

På de flesta skogsfastigheter i södra Sverige brukas skogen i en tradition där det alltid varit självklart med naturvårdshänsyn. Genom att miljöcertifierasitt skogsbruk dokumenterar man miljöhänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material, från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk.

Att miljöcertifiera sin skog är helt frivilligt och inte någon särskild komplicerad åtgärd.  Har man en grön skogsbruksplan sedan tidigare så är det mycket enkelt att certifiera sin fastighet. Finns ingen grön plan, så har har du 3 år på dig att skaffa en sådan. Vi på Sandåsa Timber kan hjälpa dig med anskaffningen av en grön skogsbruksplan och självklart hjälper vi dig med certifieringsarbetet.

En stor fördel för dig som är skogsägare är att vi betalar extra för timmer som kommer från certifierade skogar!

Certifieringar i skogen

Våra logolicensnummer

 • PEFC/05-32-197
 • FSC® C125401

PEFC™ står för: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Det är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna, skogsproduktion, miljö och sociala intressen. 

Svenska PEFC, som bildades 15 maj 2000, har skapat en gemensam standard för certifiering av främst privatskogsbruket. 

Möjlighet finns även att certifiera sig enligt FSC® 

FSC®står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Länkar

Sågverksföreningen, Såg i Syd
Skogsindustrierna
Jordbruksverket
Skogsstyrelsen

PEFC™ 

FSC®

Kontakta skogsavdelningen

Kontakta våra kunniga virkesinköpare som har mångårig kunskap om skog och allehanda frågor som rör kontraktering, avverkning och övriga skogliga åtgärder.

Åkers styckebruk, Strängnäs

Sven Fagerberg, Virkesinköp
sven.fagerberg@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 16 15
Nordöstra Södermanland och Södertörn

Gustaf Röhfors, Logistik och kvalitetskontroll
gustaf.rohfors@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)72-560 01 44

Tina Gyllengahm, Råvaruredovisning, Systemansvaring FSC/PEFC
tina.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 55 84

Sandåsa Timber AB
Åkers Sågverk
Forssa
647 52 ÅKERS STYCKEBRUK

Telefon: +46(0)159-316 15 (växel)

 

 

Forssjö Bruk, Katrineholm

Fredrik Matti, Virkesinköpare 
fredrik.matti@sandasa.se
+46(0)70-606 40 35
Norra och mellersta Södermanland

Anders Janmyr, Virkesinköpare
anders.janmyr@sandasa.se
+46(0)70-549 15 00
Södra och västra Södermanland, norra Östergötland

Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk
641 93  KATRINEHOLM

Telefon: +46(0)150-734 00 (växel)

Timmerprislista

Ring oss, eller skicka ett mail, så skickar vi en prislista

SKOGSAVDELNINGEN

Telefon: +46(0)159-316 15 (växel)

E-post: tina.g@sandasa.se

E-post: gustaf.rohfors@sandasa.se

Våra certifikat enligt

PEFC™ - PEFC™ 2018-SKM-PEFC-236

FSC®FSC® DNV-COC-001564 / DNV-CW-001564