Skogen/Råvara

Sågverken i Åkers Styckebruk och Forssjö Bruk

Lång sågverkstradition fortsätter i gamla bruksbygder

Sandåsa Timber AB fortsätter en lång sågverkstradition. Våra två sågverk är båda belägna i gammal bruksbygd och bär på gammal industrihistoria.

Åkers Sågverk – Åkers Styckebruk

Sågen i Åkers Styckebruk har funnits på sin nutida placering vid sjön Visnaren och Råckstaån sedan slutet av 1800-talet då en ångsåg uppfördes där. En km västerut anlade Gustav Vasa redan på 1500-talet en kronosåg, som tillgodosåg Åkers Styckebruks och Gripsholms Slotts behov. Sandåsa förvärvade sågen 1987 och har under åren byggt ut och anpassat anläggningen till nutida produktionskrav.

Under 2006 byggdes en helt ny bandsågslinje, kopplat till dagens modernaste styrsystem. Ökat sågutbyte av den dyra råvaran och snabbare och flexiblare produktionsomställningar blev resultatet. Här produceras årligen ca 100 000 m3 sågad vara med en träslagsfördelning av hälften furu och hälften gran.

2008 sattes en kamerasortering för virkeskvalitetsbestämning in i justerverket där virket kan hållfastsorteras och sorteras i kvalitét och dimension med stor noggrannhet.

Den större delen av produktionsvolymen går till träförädlingen i Sandåsa förutom de grövre dimensionerna av fura som exporteras huvudsakligen till bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och England. Viss del av produktionen går även till industrikunder i Sverige.

 

 

Forssjö Sågverk – Forssjö Bruk

Sågen i Forssjö Bruk bär också på gammal brukstradition. Där har verksamhet bedrivits i över 500 år. Liksom i Åkers Styckebruk är järnmalmen, vattnet och skogen de gemensamma nämnarna.

Sedan förvärvet av sågverket 2012 har stora satsningar på att förbättra, modernisera och effektivisera tekniken för att öka sågutbytet och produktionen. Under 2014 övergick produktionen från att enbart ha sågat fura till att även såga gran. För närvarande produceras ca 80 000 m3 sågad vara årligen. Målet är att succesivt öka sågningen till att ligga på samma nivåer som i Åker.

Justerverket i Forssjö har också försetts med en kamerasortering för att effektivisera och kvalitetssäkra virkessorteringen.

En del av Forssjös produktion går även den till förädlingen i Sandåsa, men den största delen exporteras eller levereras till kunder inom Sverige.

Träförädlingen i Sandåsa

Träförädlingen ligger mitt i Mälardalen i Sandåsa, 7 km öster om Strängnäs. 17 km från sågen i Åkers Styckebruk och 10 mil ifrån sågen i Forssjö Bruk. Produktionen består av 2 hyvellinjer, 1 klyvlinje, tryckimpregnering, fingerskarv, fabriksmålning samt brikettillverkning. 

Dagens produktion är till stor del inriktad mot kunder inom bygghandel, hustillverkare och industrier i Sverige och Europa.

Vi tillgodoser önskemål om halvpaket, mätposter, specialprodukter och snabba direktleveranser med egna lastbilar enligt ett turbilssystem. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor.

Våra specialiteter

Vi erbjuder och lagerhåller ett brett lagersortiment av hyvlade och på annat sätt förädlade trävaror,

  • konstruktionsvirke som kan levereras i längder upp till 12,8 m
  • ytterpaneler
  • ytterpaneler med ändspontning
  • tryckimpregnerade varor
  • fabriksmålade ytterpaneler

Vi kan även efter kundens önskemål erbjuda specialprodukter, hyvlade profiler, extratorkade och exaktkapade varor. 

Våra turbilar

Vi har turbilar som kör ut leveranserna till kund på speciella dagar i veckan eller efter överenskommelse.

  • Egna bilar
  • Direktleveranser
  • Kommer när vi ska
  • Förutsägbart
  • Problemfritt - uppskattat