Våra varor

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk och Åkers Styckebruk. Granen och klenare furuvaror vidareförädlas till största delen i Sandåsa, Strängnäs där vår anläggning med hyvlerier, måleri, tryckimpregnering och fingerskarv ligger.

En del sågade volymer går direkt till Svenska träindustrier ute i landet eller till kunder i Europa.

Alla grövre furuvolymer exporteras huvudsakligen till Nordafrika, Saudiarabien och andra Mellanösternländer.

Våra sågade trävaror

Dessa dimensioner sågar vi

 

Furu

Tj/Br

16

19

22

25

32

38

47

50

63

75

100

150

200

75

  SB   SB       C          

100

  SB SB SB   SB/C   C C   C    

125

  SB   SB   SB/C   C C   C    

150

  SB   SB   SB/C   C C C C C  

175

      SB   SB/C   C C C      

200

          SB/C   C   C C   C

225

          SB/C   C   C C    

250

          SB/C   C          

SB = Sidobrädor

C = Centrum

Våra Skeppningsmärken

Åkers Sågverk

Forssjö Sågverk

 

 

Gran

Tj/Br

16

19

22

25

32

38

47

50

63

75

100

150

200

75

SB           C            

100

SB   SB   SB   C   C        

125

    SB   SB C C   C        

150

    SB   SB C C   C C      

175

            C   C C      

200

            C   C C      

225

            C   C C      

250

            C            

SB = Sidobrädor

C = Centrum

Våra förädlade trävaror

Vi tar ännu ett steg mot att möta våra kunders önskemål genom att förädla våra trävaror. Vi hyvlar, målar, tryckimpregnerar, fingerskarvar, kapar och paketerar och levererar allt efter kundens specifikation.

Hyvlat

Våra två moderna hyvellinjer är anpassade att möta dagens krav på både effektivitet och snabba omställningar mellan olika sorter. Vår specialitet är hyvling av ytterpaneler, konstruktionsvirke, reglar, kortreglar, råspont med ändspontning. Våra profilskisser hittar du här.

Impregnerat

I vår impregneringsanläggning tryckimpregnerar vi, under kontroll av RISE, virke i klass NTR A och NTR AB. Våra kunder kan få snabba leveranser då vi har ett stort lager av färdiga produkter. Flödet är optimerat för en snabb och effektiv hantering. Lär dig mer om tryckimpregnerat på Träskyddsföreningens hemsida

Fingerskarvat

Med en lång erfarenhet tillverkar vi fingerskarvat konstruktionsvirke i klasserna K12, C24 och C30. Vi lagerhåller ett stort antal dimensioner och längder upp till 8,4 m, men kan producera längder upp till 12,8 m. Även tryckimpregnerat fingerskarvat virke och övriga kvaliteter kan fås mot beställning.

 

 

Fabriksmålad ytterpanel 

Vi kan leverera grundmålade och mellanstrukna paneler i fyra standardkulörer, vit, grå, röd, gul samt fri kulör i NCS-skalan. Färgen vi använder är en vattenburen linoljealkyd färg, Lasol 4300 från Engvall o Claesson. Vi kan även måla med Falu Rödfärg i flera kulörer, färgen köper vi från Faluvapen.

Exaktkapat

Vi utför exaktkapning av längder med längdtolerans +- 1,5 millimeter. 

Special

Flexibiliteten i vår produktionsutrustning gör att vi i mån av tid kan tillverka specialprodukter som t ex, specialprofiler på paneler, specialklyvningar och urhakningar. Vi tillverkar även briketter för värmeverk, klyvspån i 100 l säckar och stakkäppar i buntar om 25 st.

Råspontsluckor

Råspont är det vanligaste materialet som används vid taktäckning och ger ett stabilt underlag. Vi säljer färdiga luckor i 20 och 23 mm tjocklek med täckandebredd 540 mm i längd 3,6 m. Användning av färdiga luckor är både enkelt och mycket tidsbesparande.

Profilskisser

Nedan kan du se våra standardprofiler. Jämför sedan med den profil du har idag. Saknar du någon profil eller har en egen så kontakta oss för en offert, vi kan i mån av tid producera efter dina önskemål.

Panelläkt

                           Allmoge/kälad P31

            16x45                                        22x45

                                          

                                  Fasad P30

           16x45                                        22x45

                    


Råspont

Råspont

17x95 Profilskiss

22x95 Profilskiss

22x120 Profilskiss

 

Slätspont

Slätspont

22x95 Profilskiss

28x95 Profilskiss

34x95 Profilskiss

 

 

 

Ytterpaneler

                                                           Dubbelfas P10 

                          22x120                                                               22x145

         


                                                            Enkelfas P02

                         22x120                                                                22x145

          

 

Falsad spårpanel P21

22x120 Profilskiss

22x145 Profilskiss

 

          

Fjällpanel P16

22x120 Profilskiss

22x145 Profilskiss

 

SCG Panel P20

22x120 Profilskiss

22x145 Profilskiss


Spårpanel P15 och P25

22x120 2515 Profilskiss

22x145 2525 Profilskiss


Stockpanel P19

22x120 Profilskiss


Timmerpanel P09

22x145 Profilskiss

22x170 Profilskiss 

Förädlingen

Biprodukter

Allt tas tillvara

Alla biprodukter från sågverken och träförädlingen tas tillvara och blir antingen till biobränsle eller förädlas till andra produkter.

Större delen av all bark från timret används som bränsle i de egna biobränslepannorna som förser anläggningarna med värme till virkestorkar och lokaler. Anläggningen i Åkers Styckebruk producerar dessutom fjärrvärme till Strängnäs Kommuns fjärrvärmenät.

Den bark som Sandåsa Timber AB inte själva använder säljs som jordförbättringsmaterial och blir till täckbark och barkmylla.

Cellulosaflisen säljs till massabruken och blir till pappersprodukter.

Askan från pannanläggningarna används bland annat till vägbyggen och andra jordstabiliseringsåtgärder.

Skogsgödsling genom askåterföring i skogen är en annat tänkbart användningsområde. Askan från pannan i Åkers Styckebruk är lämplig för sådana ändamål och vissa volymer har redan spridits ut i skogen därifrån.

Sågspån blir pellets

Av sågspånet som produceras vid sågverken tillverkas träpellets vid Sandåsa Timber AB:s dotterbolag Forssjö Pellets AB i Katrineholm. Den största delen säljs som bränslepellets medan en del även avsätts som ströpellets till hästnäringen.

Kutterspån blir briketter

Av kutterspånet som är en biprodukt av de hyvlade trävarorna tillverkar vi träbriketter som säljs som bränsle till större pannanläggningar. En annan produkt är stallströ som packas i balar i anslutning till vår anläggning i Sandåsa.