01.

Våra varor

.

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk och Åkers Styckebruk. Granen och klenare furuvaror vidareförädlas till största delen i Sandåsa, Strängnäs där vår anläggning med hyvlerier, måleri, tryckimpregnering och fingerskarv ligger.

En del sågade volymer går direkt till Svenska träindustrier ute i landet eller till kunder i Europa.

Alla grövre furuvolymer exporteras huvudsakligen till Nordafrika, Saudiarabien och andra Mellanösternländer.

02.

Kontakt - försäljning

.

Roger Landström, Exportförsäljning sågade varor
roger.landstrom@sandasa.se
+46(0)150-734 08, +46(0)70-547 27 92

Forssjö Bruk
641 93 Katrineholm

Stefan Smedberg, Försäljning förädlade varor
stefan.smedberg@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)72-245 26 64

Sandåsa
645 94 Strängnäs

03.

Sågade trävaror

.

Dessa dimensioner sågar vi

Furu

Tj/Br

16

19

22

25

32

38

47

50

63

75

100

150

200

75

  SB   SB       C          

100

  SB SB SB   SB/C   C C   C    

125

  SB   SB   SB/C   C C   C    

150

  SB   SB   SB/C   C C C C C  

175

      SB   SB/C   C C C      

200

          SB/C   C   C C   C

225

          SB/C   C   C C    

250

          SB/C   C          

SB = Sidobrädor

C = Centrum

Gran

Tj/Br

16

19

22

25

32

38

47

50

63

75

100

150

200

75

SB           C            

100

SB   SB   SB   C   C        

125

    SB   SB C C   C        

150

    SB   SB C C   C C      

175

            C   C C      

200

            C   C C      

225

            C   C C      

250

            C            

SB = Sidobrädor

C = Centrum

Våra Skeppningsmärken

Åkers Sågverk

Forssjö Sågverk

04.

Våra förädlade trävaror

.

Vi tar ännu ett steg mot att möta våra kunders önskemål genom att förädla våra trävaror. Vi hyvlar, målar, tryckimpregnerar, fingerskarvar, kapar och paketerar och levererar allt efter kundens specifikation.

Hyvlat

Våra två moderna hyvellinjer är anpassade att möta dagens krav på både effektivitet och snabba omställningar mellan olika sorter. Vår specialitet är hyvling av ytterpaneler, konstruktionsvirke, reglar, kortreglar, råspont med ändspontning. Våra profilskisser hittar du här.

Råspontsluckor

Råspont är det vanligaste materialet som används vid taktäckning och ger ett stabilt underlag. Vi säljer färdiga luckor i 22 mm tjocklek med täckandebredd 595 mm i längd 3,6 m. Användning av färdiga luckor är både enkelt och mycket tidsbesparande.

Fingerskarvat

Med en lång erfarenhet tillverkar vi fingerskarvat konstruktionsvirke i klasserna K12, K24 och K30. Vi lagerhåller ett stort antal dimensioner och längder upp till 12 m, men kan producera längder upp till 13,6 m. Även tryckimpregnerat fingerskarvat virke och övriga kvaliteter kan fås mot beställning.

Grundmålning

Vi kan leverera grundmålade paneler i fyra standardkulörer, vit, grå, röd, gul samt fri kulör i NCS-skalan. Färgen vi använder är en vattenburen linoljealkyd färg, Lasol 4300 från Engvall o Claesson. Vi kan även måla med Falu Rödfärg i flera kulörer, färgen köper vi från Faluvapen.

Impregnerat

I vår impregneringsanläggning tryckimpregnerar vi, under kontroll av SP, virke i klass NTR A och NTR AB. Våra kunder kan få snabba leveranser då vi har ett stort lager av färdiga produkter. Flödet är optimerat för en snabb och effektiv hantering. Lär dig mer om tryckimpregnerat påTräskyddsföreningens hemsida. För våra kunder har vi tagit fram informationsmaterial för att ni ska kunna märka upp det impregnerade rätt i er butik, klicka här.

Special

Flexibiliteten i vår produktionsutrustning gör att vi i mån av tid kan tillverka specialprodukter som t ex, specialprofiler på paneler, exaktkapat, droppkapat och specialklyvningar. Vi tillverkar även briketter för värmeverk, klyvspån i 100 l säckar och stakkäppar i buntar om 25 st.

05.

Profilskisser

.

Nedan kan du se våra standardprofiler samt skriva ut profilerna i skala 1:1. Jämför sedan med den profil du har idag. Saknar du någon profil eller har en egen så kontakta oss för en offert, vi kan i mån av tid producera efter dina önskemål.

Panelläkt

Kälad: 17x45 mm, 22x45 mm

Råspont

Råspont, änd: 17x95, 22x95 mm, 22x120 mm

Slätspont

Slätspont: 22x95 mm, 28x95 mm, 34x95 mm

Förädlingen

06.

Biprodukter

.

Allt tas tillvara

Alla biprodukter från sågverken och träförädlingen tas tillvara och blir antingen till biobränsle eller förädlas till andra produkter.

Större delen av all bark från timret används som bränsle i de egna biobränslepannorna som förser anläggningarna med värme till virkestorkar och lokaler. Anläggningen i Åkers Styckebruk producerar dessutom fjärrvärme till Strängnäs Kommuns fjärrvärmenät.

Den bark som Sandåsa Timber AB inte själva använder säljs som jordförbättringsmaterial och blir till täckbark och barkmylla.

Cellulosaflisen säljs till massabruken och blir till pappersprodukter.

Askan från pannanläggningarna används bland annat till vägbyggen och andra jordstabiliseringsåtgärder.

Skogsgödsling genom askåterföring i skogen är en annat tänkbart användningsområde. Askan från pannan i Åkers Styckebruk är lämplig för sådana ändamål och vissa volymer har redan spridits ut i skogen därifrån.

Kutterspån blir briketter

Av kutterspånet som är en biprodukt av de hyvlade trävarorna tillverkas träbriketter som säljs som bränsle till stora pannanläggningar.

En annan produkt är stallströ som packas i balar i anslutning till vår anläggning i Sandåsa.

Sågspån blir pellets

Av sågspånet som produceras vid sågverken tillverkas träpellets vid Sandåsa Timber AB:s dotterbolag Forssjö Pellets AB. Den största delen säljs som bränslepellets medan en del även avsätts som ströpellets till hästnäringen.