Ett modernt trävaruföretag
med lång tradition

Ett modernt trävaruföretag
med lång tradition

SANDÅSAGRUPPEN
& VÅR HISTORIA

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag som grundades under 1920-talet…

VÅR MILJÖPOLICY

I alla skeden av vår virkesanskaffning beaktar vi de miljöeffekter vår verksamhet har. Vi strävar efter hållbara skogsbruk och en produktion…

VÅRA PRODUKTER

Sågade varor i furu och gran. Ett brett sortiment av förädlade varor standard och special och biprodukterna tas tillvara på…

VÅRA PRODUKTER

SÅGAT

FURU & GRAN

FÖRÄDLAT

BRETT SORTIMENT

PROFILER

STANDARD OCH SPECIAL

BIPRODUKTER

ALLT TAS TILLVARA

Sandåsa Träförädling
+46(0)152-25000 

Besöksadress:
Sandåsa Timber AB
Sandåsa 

645 94 Strängnäs

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk
+46(0)159-31615

Besöksadress
Sandåsa Timber AB

Forssa

647 52 Åkers Styckebruk

Forssjö Bruk, Katrineholm
+46(0)150-73400 (växel)

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk

641 93 Katrineholm