Ett modernt trävaruföretag med lång tradition

Skog

Sandåsa kontrakterar alla typer av avverkningar och vi köper även leveransvirke. 

Sågade varor

Vi sågar både furu och gran i
våra sågverk i Forssjö Bruk och
Åkers Styckebruk.

Virkesinköp

Kom i kontakt med våra
virkesinköpare och läs mer om
våra virkesinköp

Ett modernt trävaruföretag
med lång tradition

Skog

Sandåsa kontrakterar alla typer av avverkningar
och vi köper även leveransvirke. 

Sågade varor

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk
och Åkers Styckebruk.

Pellets

Forssjö Pellets AB är vårt dotterbolag i Katrineholm
som producerar träpellets.

Våra produkter

SÅGAT

FURU & GRAN

FÖRÄDLAT

BRETT SORTIMENT

PROFILER

STANDARD OCH SPECIAL

BIPRODUKTER

ALLT TAS TILLVARA

Våra produkter

SÅGAT

FURU & GRAN

FÖRÄDLAT

BRETT SORTIMENT

PROFILER

STANDARD OCH SPECIAL

BIPRODUKTER

ALLT TAS TILLVARA

SANDÅSAGRUPPEN & VÅR HISTORIA

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag som grundades under 1920-talet…

VÅR MILJÖPOLICY

I alla skeden av vår virkesanskaffning beaktar vi de miljöeffekter vår verksamhet har. Vi strävar efter hållbara skogsbruk och…

Sandåsa Träförädling
+46(0)152-25000 

Besöksadress:
Sandåsa Timber AB
Sandåsa 

645 94 Strängnäs

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk

Besöksadress
Sandåsa Timber AB

Forssa

647 52 Åkers Styckebruk

Forssjö Bruk, Katrineholm
+46(0)150-73400 (växel)

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk

641 93 Katrineholm