VÅRA SÅGVERK

 

Sandåsa Timber AB fortsätter en lång sågverkstradition. Våra två sågverk är båda belägna i gammal bruksbygd och bär på gammal industrihistoria.

ÅKERS SÅGEN,
ÅKERS STYCKEBRUK

Sågen i Åkers Styckebruk har funnits på sin nutida placering vid sjön Visnaren och Råckstaån sedan slutet av 1800-talet då en ångsåg uppfördes där. En km västerut anlade Gustav Vasa redan på 1500-talet en kronosåg, som tillgodosåg Åkers Styckebruks och Gripsholms Slotts behov. Sandåsa förvärvade sågen 1987 och har under åren byggt ut och anpassat anläggningen till nutida produktionskrav.

Under 2006 byggdes en helt ny bandsågslinje, kopplat till dagens modernaste styrsystem. Ökat sågutbyte av den dyra råvaran och snabbare och flexiblare produktionsomställningar blev resultatet.  

2008 sattes en kamerasortering för virkeskvalitetsbestämning in i justerverket där virket kan hållfastsorteras och sorteras i kvalitét och dimension med stor noggrannhet.

 • Produktionskapacitet 110 000 m3 sågad vara

 • Träslagsfördelning 1/3 furu och 2/3 gran

 • Stor del av den producerade volymen går till träförädlingen i Sandåsa 

 • Grövre dimensioner av furu exporteras huvudsakligen till Mellanöstern, Nordafrika och England 

 • Viss del av den producerade volymen går till industrikunder i Sverige

Sågen i Forssjö Bruk bär också på gammal brukstradition.

Där har verksamhet bedrivits i över 500 år. Liksom i Åkers Styckebruk är järnmalmen, vattnet och skogen de gemensamma nämnarna.

Sedan förvärvet av sågverket 2012 har stora satsningar på att förbättra, modernisera och effektivisera tekniken för att öka sågutbytet och produktionen. Under 2014 övergick produktionen från att enbart ha sågat fura till att även såga gran.  Justerverket i Forssjö har också försetts med en kamerasortering för att effektivisera och kvalitetssäkra virkessorteringen.

 • Produktionskapacitet 100 000 m3 sågad vara

 • Träslagsfördelning 2/3 furu och 1/3 gran

 • En del  av den producerade volymen går till träförädlingen i Sandåsa

 • Den största  delen exporteras  eller levereras till kunder inom Sverige

FORSSJÖ SÅGVERK, FORSSJÖ BRUK

Träförädlingen ligger mitt i Mälardalen i Sandåsa, 7 km öster om Strängnäs. 17 km från sågen i Åkers Styckebruk och 10 mil ifrån sågen i Forssjö Bruk. Produktionen består av 2 hyvellinjer, 1 klyvlinje, tryckimpregnering, fingerskarv, fabriksmålning samt brikettillverkning.

 • Produktionskapacitet hyvleri 100 000 m3nom.

 • Dagens produktion är till stor del inriktad mot kunder inom bygghandel, hustillverkare och industrier i Sverige och Europa.

Vi tillgodoser önskemål om halvpaket, mätposter, specialprodukter och snabba direktleveranser enligt ett turbilssystem. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor.

SANDÅSA TRÄFÖRÄDLING, STRÄNGNÄS