VÅRA SÅGADE TRÄVAROR

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk och Åkers Styckebruk. Granen och klenare furuvaror vidareförädlas till största delen i Sandåsa. En del sågade volymer går direkt till Svenska träindustrier ute i landet eller till kunder i Europa. Alla grövre furuvolymer exporteras huvudsakligen till Nordafrika, Saudiarabien och andra Mellanösternländer.

VÅRA FÖRÄDLADE TRÄVAROR

Vi tar ännu ett steg mot att möta våra kunders önskemål genom att förädla våra trävaror.
Vi hyvlar, målar, tryckimpregnerar, fingerskarvar, kapar och paketerar och levererar allt efter kundens specifikation.

Vi jobbar på att ta fram en produkt-katalog.
Under tiden ber vi är att vända er till order(a)sandasa.se vid frågor kring våra förädlade produkter.

VÅRA SÅGADE TRÄVAROR

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk och Åkers Styckebruk. Granen och klenare furuvaror vidareförädlas till största delen i Sandåsa. En del sågade volymer går direkt till Svenska träindustrier ute i landet eller till kunder i Europa. Alla grövre furuvolymer exporteras huvudsakligen till Nordafrika, Saudiarabien och andra Mellanösternländer.

VÅRA FÖRÄDLADE TRÄVAROR

Vi tar ännu ett steg mot att möta våra kunders önskemål genom att förädla våra trävaror.
Vi hyvlar, målar, tryckimpregnerar, fingerskarvar, kapar och paketerar och levererar allt efter kundens specifikation.

MILJÖDOKUMENT

Nedan finner Ni miljödokument
om våra förädlade varor som
prestandadeklarationer och över
information som är bra att veta.

VI ÄR CERTIFIERADE OCH ENGAGERADE

Vi har en kontinuerlig dialog
med branschorganisationer
och vi är mångcertifierade.

Ni ska kunna lita på oss som leverantör

VI ÄR CERTIFIERADE OCH ENGAGERADE

Vi har en kontinuerlig dialog med 
branschorganisationer
och vi är mångcertifierade.

Ni ska kunna lita på oss som leverantör

BIPRODUKTER

Alla biprodukter från sågverken och träförädlingen tas tillvara
och blir antingen till biobränsle eller förädlas till andra produkter.
I Forssjö bruk, Katrineholm, är vårat dotterbolag, Forssjö Pellets beläget. 

Av kutterspånet som är en biprodukt
av de hyvlade trävarorna tillverkar vi
träbriketter som säljs som bränsle till större pannanläggningar.
Diameter: 75 mm.

Forssjö Pellets AB är vårt dotterbolag i Katrineholm som producerar träpellets. Vi producerar träpellets i 8 mm. Läs mer om verksamheten på Forssjö Pellets hemsida. 

Forssjö Pellets AB är vårt dotterbolag i Katrineholm som producerar träpellets. Vi producerar träpellets i 8 mm. Läs mer om verksamheten på Forssjö Pellets hemsida.