Sandåsa Timber AB

01.

Försäljning

.

Alla anläggningar

Sågade trävaror - Export och Sverige

Roger Landström, Exportansvarig trävaror
roger.landstrom@sandasa.se
+46(0)150-734 08, +46(0)70-547 27 92

Förädlade trävaror

Hyvlat, kluvet, målat, impregnerat, fingerskarvat...

order@sandasa.se

Stefan Smedberg, Försäljning Sverige och export
stefan.smedberg@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)72-245 26 64

Anders Gyllengahm, VD,Trävaruhandlare
anders.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)70-664 02 16

Marcus Oscarsson, Order, fakturering
marcus.oscarsson@sandasa.se
+46(0)152-250 00

Leif Green, Order
leif.green@sandasa.se
+46(0)152-250 00

02.

Ekonomi

.

Madelene Balck, Ekonomiansvarig
madelene.balck@sandasa.se
+46(0)152-254 06

Lena Möller, Fakturering/administration
lena.moller@sandasa.se
+46(0)152-250 00

03.

Råvaruinköp

.

Nordöstra Södermanland och Södertörn

Sven Fagerberg, Råvaruansvarig, virkesinköp
sven.fagerberg@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 16 15
ÅKERS STYCKEBRUK

Norra och mellersta Södermanland

Fredrik Matti, Virkesinköp
fredrik.matti@sandasa.se
+46(0)150-734 13, +46(0)70-606 40 35
KATRINEHOLM

Sydvästra Södermanland och norra Östergötland

Anders Janmyr, Virkesinköpare
+46(0)70-549 15 00, +46(0)150-734 00 vx
Forssjö Bruk, Katrineholm

Gustaf Röhfors, Logistik/Råvaruuppföljning
gustaf.rohfors@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)72-650 01 44

Tina Gyllengahm, Råvaruredovisning/Systemansvarig PEFC/FSC
tina.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 55 84

04.

Träförädlingen

.

Anders Gyllengahm, Platschef, trävaruhandlare
anders.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)152-25000, +46(0)70-664 02 16

Per Groth, Produktion och utlastning
per.groth@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)70-248 16 13

Erik Gyllengahm, Underhållsansvarig
erik.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)70-693 37 07

Göran Andersson, Transportchef
goran.andersson@sandasa.se
+46(0)152-254 08, +46(0)76-125 01 20

Order
order@sandasa.se
+46(0)152-250 00

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Sandåsa
645 94  STRÄNGNÄS

Sågverken

05.

Åkers Sågverk

.

Peter Gyllengahm, Sågverksansvarig
peter.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-583 15 00

Johan Gyllengahm, Produktionsansvarig
johan.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-595 46 48

Patrik Andersson, Arbetsledare produktion
patrik.andersson@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-285 20 48

Roine Andersson, Utlastningsansvarig
roine.andersson@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-343 16 15

Lennart Larsson, Underhållsansvarig
lennart.larsson@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-640 88 70

Gösta Hellman, Elansvarig
gosta.hellman@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-211 77 83

Tina Gyllengahm, Administration
tina.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 55 84

Aila Svenberg, Utlastning
aila.svenberg@sandasa.se
+46(0)159-316 15

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssa
647 52  ÅKERS STYCKEBRUK 

06.

Forssjö Sågverk

.

Forssjö Bruk, Katrineholm

Telefon växeln: +46(0)150-734 00

Peter Gyllengahm, Sågverksansvarig
peter.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)150-734 01, +46(0)70-583 15 00

Roger Landström, Exportansvarig trävaror
roger.landstrom@sandasa.se
+46(0)150-734 08, +46(0)70-547 27 92

Birgitta Ahl, Utlastning, pelletsförsäljning
birgitta.ahl@sandasa.se
+46(0)150-734 10

Britt-Marie Claesson, Utlastning, pelletsförsäljning
britt-marie.claesson@sandasa.se
+46(0)150-734 11

Mikael Ahl, Arbetsledare sågen
mikael.ahl@sandasa.se
+46(0)150-734 26

Stefan Karlsson, Arbetsledare justerverk
stefan.karlsson@sandasa.se
+46(0)150-734 19

Per Stenegard
per.stenegard@sandasa.se
+46(0)150-734 12, +46(0)70-607 34 12 

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk
641 93  KATRINEHOLM