Sandåsa Timber AB

 

Försäljning

 

 

 

 

Förädlade trävaror

Telefon växeln: +46(0)152-25 000

order@sandasa.se

Kontorstid
Vardagar 07:00 - 16:00

Marcus Oscarsson, Order
marcus.oscarsson@sandasa.se
+46(0)152-250 00

Leif Green, Order
leif.green@sandasa.se
+46(0)152-250 00

Stefan Smedberg, Försäljning Sverige och export
stefan.smedberg@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)72-245 26 64

Anders Gyllengahm, VD,Trävaruhandlare
anders.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)70-664 02 16

Sågade trävaror - Export och Sverige

Telefon växeln: +46(0)150-734 00

Kontorstid 
Vardagar 07:30 - 16:00

Roger Landström, Exportansvarig trävaror
roger.landstrom@sandasa.se
+46(0)150-734 08, +46(0)70-547 27 92

 

 

Råvaruinköp

Nordöstra Södermanland och Södertörn

Sven Fagerberg, Råvaruansvarig, virkesinköp
sven.fagerberg@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 16 15
ÅKERS STYCKEBRUK

Norra och mellersta Södermanland

Fredrik Matti, Virkesinköp 
fredrik.matti@sandasa.se
+46(0)150-734 13, +46(0)70-606 40 35
KATRINEHOLM

Sydvästra Södermanland och norra Östergötland

Anders Janmyr, Virkesinköpare
+46(0)70-549 15 00
Forssjö Bruk, Katrineholm

Gustaf Röhfors, Logistik/Råvaruuppföljning
gustaf.rohfors@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)72-560 01 44

Tina Gyllengahm, Råvaruredovisning/Systemansvarig PEFC/FSC
tina.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 55 84

Träförädlingen, Strängnäs

Anders Gyllengahm, Platschef, trävaruhandlare
anders.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)152-25000, +46(0)70-664 02 16

Per Groth, Arbetsledning
per.groth@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)70-248 16 13

Erik Gyllengahm, Produktion - och underhållsansvarig
erik.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)152-250 00, +46(0)70-693 37 07

Order
order@sandasa.se
+46(0)152-250 00

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Sandåsa
645 94  STRÄNGNÄS

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk

Peter Gyllengahm, Sågverksansvarig
peter.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-583 15 00

Johan Gyllengahm, Produktionsansvarig
johan.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-595 46 48

Torbjörn Alfredsson, Personalansvarig 
torbjorn.alfredsson@sandasa.se
+46(0)159-316 15+46(0)72-501 34 45

Roine Andersson, Utlastningsansvarig
roine.andersson@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-343 16 15

Lennart Larsson, Underhållsansvarig
lennart.larsson@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-640 88 70

Gösta Hellman, Elansvarig
gosta.hellman@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-211 77 83

Tina Gyllengahm, Administration
tina.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)159-316 15, +46(0)70-572 55 84

Aila Svenberg, Utlastning
aila.svenberg@sandasa.se
+46(0)159-316 15

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssa
647 52  ÅKERS STYCKEBRUK 

Forssjö bruk, Katrineholm

Forssjö Sågverk

Telefon växeln: +46(0)150-734 00

Peter Gyllengahm, Sågverksansvarig
peter.gyllengahm@sandasa.se
+46(0)70-583 15 00

Roger Landström, Exportansvarig trävaror
roger.landstrom@sandasa.se
+46(0)150-734 08, +46(0)70-547 27 92

 

Forssjö Pellets

Telefon växeln: +46(0)150-734 00

Per Stenegard, Försäljningsansvarig pellets
per.stenegard@sandasa.se
+46(0)150-734 12, +46(0)70-607 34 12 Birgitta Ahl, Utlastning
birgitta.ahl@sandasa.se
+46(0)150-734 10

Mikael Ahl, Arbetsledare sågen
mikael.ahl@sandasa.se
+46(0)70-607 34 26

Stefan Karlsson, Arbetsledare justerverk
stefan.karlsson@sandasa.se
+46(0)70-607 34 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Birgitta Ahl, Utlastning och pelletsförsäljning
birgitta.ahl@sandasa.se
+46(0)150-734 10

Pelletsfabrik
Utlastning +46(0)76-779 89 72
Kontrollrum +46(0)76-779 89 70 (71)

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk
641 93  KATRINEHOLM

 

 

Ekonomi

Lena Möller, Fakturering/administration
lena.moller@sandasa.se
+46(0)152-250 00

Sofia S, Ekonomiredovisningsansvarig & Löneadministratör HR
sofia.s@sandasa.se
+46(0)70-798 89 90