Virkesinköp

Våra virkesinköp i korthet

Virkesområden

Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och i norra Östergötland. Vi verkar även norr om Mälaren.

Vår uppgift

Skogsavdelningen anskaffar cirka 120 000 m3to timmer per år till de två sågverken som tillsammans förbrukar 340 000 m3to. 

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall.

Vi köper

Sandåsa kontrakterar alla former av avverkning och vi köper även leveransvirke. Vi arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring – det tjänar vi alla på!

Miljö

Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Virkesinköp 

Våra virkesinköp i korthet

Virkesområden

Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och i norra Östergötland. Vi verkar även norr om Mälaren.

Vår uppgift

Skogsavdelningen anskaffar cirka 120 000 m3to timmer per år till de två sågverken som tillsammans förbrukar 340 000 m3to. 

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall.

Vi köper

Sandåsa kontrakterar alla former av avverkning och vi köper även leveransvirke. Vi arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring – det tjänar vi alla på!

Miljö

Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Trä är framtiden!

Sandåsa tror på användningen av trä som byggmaterial, både nu och i framtiden. Därför har vi under lång tid utvecklat och investerat i våra industrier. Vi sågar gran och tall vid våra sågverk i Åkers Styckebruk och Forssjö. För att öka värdet så förädlar vi den sågade varan i vår anläggning utanför Strängnäs.

Sandåsa är ett familjeföretag som har funnits och utvecklats i snart fyra generationer. Idag sysselsätter företaget omkring 150 personer i Sörmland och vi sätter stort värde på stabila och långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer. För att fortsätta utvecklas behöver vi timmer. Vi kan nu erbjuda bra netto och hög kvalitét på avverkningar med våra erfarna entreprenörer och effektiva virkestransporter.

Vi köper leveransrotköp, avverkningsuppdrag och leveransvirke. Kontakta oss gärna så kommer vi och tittar i din skog!

Fredrik Matti
Södra/östra Sörmland
070 – 606 40 35
fredrik.matti@sandasa.se

Allan Wilhelmsson
Västra Sörmland, Östernerike, Västmanland
070 – 695 18 69
allan.w@sandasa.se

Örjan Isgren
Norra Sörmland, Stockholm
070 – 572 16 15
orjan.isgren@sandasa.se

Sandåsa Träförädling
+46(0)152-25000 

Besöksadress:
Sandåsa Timber AB
Sandåsa 

645 94 Strängnäs

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk

Besöksadress
Sandåsa Timber AB

Forssa

647 52 Åkers Styckebruk

Forssjö Bruk, Katrineholm
+46(0)150-73400 (växel)

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk

641 93 Katrineholm