Certifiering

Skaffa en grön skogsbruksplan och ta kontroll över ditt skogsbruk

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen. Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över.

Certifiera din skog 

På de flesta skogsfastigheter brukas skogen i en tradition där det alltid varit självklart med naturvårdshänsyn. Genom att miljöcertifiera sitt skogsbruk dokumenterar man miljöhänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material, från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk. Att miljöcertifiera sin skog är helt frivilligt och inte någon särskild komplicerad åtgärd.  Har man en grön skogsbruksplan sedan tidigare så är det mycket enkelt att certifiera sin fastighet. Vi kan hjälpa dig med anskaffningen av en grön skogsbruksplan och självklart hjälper vi dig med certifieringsarbetet. En stor fördel för dig som är skogsägare är att vi betalar extra för timmer som kommer från certifierade skogar!

Vi är PEFC- och FSC®-certifierade

Klicka i rutan nedan för att komma till respektive hemsida.

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes​

PEFC är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna, skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

Certifikat: DNVSE-PEFC-COC-236
Logolicensnummer: PEFC/05-32-197

FSC®

Forest Stewardship Council

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Certifikat: DNV-COC-001564
Logolicensnummer: FSC® C125401

Sandåsa Träförädling
+46(0)152-25000 

Besöksadress:
Sandåsa Timber AB
Sandåsa 

645 94 Strängnäs

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk

Besöksadress
Sandåsa Timber AB

Forssa

647 52 Åkers Styckebruk

Forssjö Bruk, Katrineholm
+46(0)150-73400 (växel)

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk

641 93 Katrineholm