Skog

Våra tjänster till skogsägare

RÅDGIVNING

Våra kunniga och erfarna virkesköpare hjälper dig med  råd i samband med slutavverkningar och övriga råd gällande skogsåtgärder, skogsbruksplaner och skogscertifieringar.  

AVVERKNING

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. 

 Sågtimret  är vår specialitet men vi köper även massaved och specialsortiment, dvs. alla sortiment som faller ut vid en avverkning. 

SKOGS-SKÖTSEL

För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera miljömålet med en god produktion i skogen. 

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder. För att nå dit är Sandåsa Timber och våra entreprenörer PEFC certifierade.

FÄLT-VERKSAMHET

Vi har full service inom det skogliga området. Vi måste kvalificera oss för nästa uppdrag och det gör vi genom god service, duktiga medarbetare och kunniga skogsmaskin-entreprenörer.

Det innebär att du som skogsägare med stort förtroende kan låta Sandåsa Timber hjälpa dig med skogsskötseln på din fastighet.

SKOGS-CERTIFIERING

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen.

Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över. 

Skog

Våra tjänster till skogsägare

RÅDGIVNING

Våra kunniga och erfarna virkesköpare hjälper dig med  råd i samband med slutavverkningar och övriga råd gällande skogsåtgärder, skogsbruksplaner och skogscertifieringar.  

AVVERKNING

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. 

Sågtimret är vår specialitet men vi köper även massaved och specialsortiment, dvs. alla sortiment som faller ut vid en avverkning. 

SKOGSSKÖTSEL

För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera miljömålet med en god produktion i skogen. 

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder. För att nå dit är Sandåsa Timber och våra entreprenörer PEFC certifierade.

FÄLTVERKSAMHET

Vi har full service inom det skogliga området. Vi måste kvalificera oss för nästa uppdrag och det gör vi genom god service, duktiga medarbetare och kunniga skogsmaskin-entreprenörer.

Det innebär att du som skogsägare med stort förtroende kan låta Sandåsa Timber hjälpa dig med skogsskötseln på din fastighet

SKOGSCERTIFIERING

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen.

Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över. 

Bygdens sågverk sätter värde på din skog, leverera ditt virke till oss!

KORTA TRANSPORTER

Genom korta transporter  uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar.

LOKAL NÄRVARO

Genom lokal närvaro etablerar vi goda relationer. 

ALLT TAS TILLVARA

Vi tar tillvara på varje flisa. Läs mer om vårat miljöarbete och hur vi tar tillvara på biprodukter som faller ut under vår produktion.  

LEVANDE LANDSBYGD

För varje anställd hos Sandåsa skapas sysselsättning för ytterligare 3-4 personer i närområdet.

Bygdens sågverk sätter värde på din skog, leverera ditt virke till oss!

KORTA TRANSPORTER

Genom korta transporter  uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar.

LOKAL NÄRVARO

Genom lokal närvaro etablerar vi goda relationer. 

ALLT TAS TILLVARA

Vi tar tillvara på varje flisa. Läs mer om vårat miljöarbete och hur vi tar tillvara på biprodukter som faller ut under vår produktion.  

LEVANDE LANDSBYGD

För varje anställd hos Sandåsa skapas sysselsättning för ytterligare 3-4 personer i närområdet.

Sandåsa Träförädling
+46(0)152-25000 

Besöksadress:
Sandåsa Timber AB
Sandåsa 

645 94 Strängnäs

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk

Besöksadress
Sandåsa Timber AB

Forssa

647 52 Åkers Styckebruk

Forssjö Bruk, Katrineholm
+46(0)150-73400 (växel)

Besöksadress
Sandåsa Timber AB
Forssjö Bruk

641 93 Katrineholm