VÅRA SÅGADE TRÄVAROR

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk och Åkers Styckebruk. Granen och klenare furuvaror vidareförädlas till största delen i Sandåsa. En del sågade volymer går direkt till Svenska träindustrier ute i landet eller till kunder i Europa. Alla grövre furuvolymer exporteras huvudsakligen till Nordafrika, Saudiarabien och andra Mellanösternländer.

Följande dimensioner sågar vi

FURU

SÅGAT FURU.png

SB = sidobrädor C = centrum

GRAN

SÅGAT GRAN.png

SB = sidobrädor C = centrum

Skeppningsmärken

ar.jpg
foso.jpg
 

VÅRA FÖRÄDLADE TRÄVAROR

Vi tar ännu ett steg mot att möta våra kunders önskemål genom att förädla våra trävaror. Vi hyvlar, målar, tryckimpregnerar, fingerskarvar, kapar och paketerar och levererar allt efter kundens specifikation.

IMPREGNERAT

I vår impregneringsanläggning tryckimpregnerar vi, under kontroll av RISE, virke i klass NTR A och NTR AB. Våra kunder kan få snabba leveranser då vi har ett stort lager av färdiga produkter. Flödet är optimerat för en snabb och effektiv hantering.

GRUND OCH MELLANSTRUKET

 

 

Vi kan leverera grundmålade och mellanstrukna paneler i standardkulören vit samt fri kulör i NCS-skalan. Vi använder en vattenburen alkydfärg från Jotun. Vi målar även med slamfärg i de vanliga standardkulörerna.

FINGERSKARVAT

Vi tillverkar fingerskarvat konstruktionsvirke i klasserna K12 och C24. Vi lagerhåller ett stort antal dimensioner och längder upp till 8,4 m, men kan producera längder upp till 12,8 m. Även tryckimpregnerat fingerskarvat virke och övriga kvaliteter kan fås mot beställning.

KONSTRUKTIONSVIRKE

Produktionen av hållfasthetklassat konstruktionsvirke är en stor del av verksamheten i Sandåsa. Vi levererar konstruktionsvirke i klasserna C14, C18, C24 och C30. Vi stämplar även sågat virke i klassen C24. 

EXAKTKAPAT

På vår anläggning i Sandåsa exaktkapar vi paket efter dina önskemål om längd. I vår exaktkap har vi en längdtolerans på -1,5 mm + 1,5 mm. 

URHAK

Vi har möjligheten att göra urhak i vår produktion vilket underlättar vid exempelvis byggnation av huskonstruktioner och moduler. 

Miljödokument 

Nedan finner Ni miljödokument om våra förädlade varor som prestandadeklarationer, säkerhetsblad, byggvarudeklarationer och övrig bra att veta information. 

HYVLAT

Våra två moderna hyvellinjer är anpassade att möta dagens krav på både effektivitet och snabba omställningar mellan olika sorter. Vår specialitet är hyvling av ytterpaneler, konstruktionsvirke, reglar, kortreglar, råspont med ändspontning. 

RÅSPONTLUCKOR

Råspont är det vanligaste materialet som används vid taktäckning och ger ett stabilt underlag. Vi säljer färdiga luckor i 20 och 23 mm tjocklek med täckande bredd 540 mm i längd 3,6 m. Användning av färdiga luckor är både enkelt och mycket tidsbesparande.

SPECIAL

Flexibiliteten i vår produktionsutrustning gör att vi i mån av tid kan tillverka specialprodukter som t ex, specialprofiler på paneler, specialklyvningar och urhakningar. 

TIPS! 

Kolla in våra skisser för våra standardprofiler. 

Jämför sedan med den profil du har idag. Saknar du någon profil eller har en egen så kontakta oss för en offert, vi kan i mån av tid producera efter dina önskemål.

VI ÄR CERTIFIERADE OCH ENGAGERADE

Vi har en kontinuerlig dialog med branschorganisationer och vi är mångcertifierade.

Ni ska kunna lita på oss som leverantör. 

svenskt_tra_logotyp_neg.png

Vi är medlemmar i Svenskt Trä som är en del av Skogsindustrierna i Sverige.

cmp_v9.png

Vi är certifierade enligt CMP. Certifierad Målad Panel är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga paneler.

Certifierad_vilma_leverantör.png

Vilma är bygg- och järnhandelsbranschens verktyg för kvalitetssäkring av pris- och artikelinformation

ntra.png

Vårat impregnerade virke är NTR-märkt. Det säkerställer att vi använder en korrekt impregneringsprocess. Dessutom har du som konsument en 20 årig rötskyddsgaranti!

FSC24dfum.jpeg

Vi är FSC®-certifierade. Logolicensnr: FSC® C125401. FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

pefc-logo eng.png

Vi är PEFC™-certifierade. Logolicensnr: PEFC™/05-32-197. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna, skogsproduktion, miljö och sociala intressen. 

kd2.PNG

KD 56°C/30 min-märket är ett svenskt sundhetsintyg för trävaror. Det intygar att träet är torkat i en virkestork och samtidigt värmebehandlat.

rise_logo_rgb_Dr44Mov.png

CE-certifikatet avser maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Certifikat gäller för sågat, förädlat och fingerskarvat.  Certfikatet har utfärdats av RISE (tidigare SP)

 

BIPRODUKTER

Alla biprodukter från sågverken och träförädlingen tas tillvara och blir antingen till biobränsle eller förädlas till andra produkter.

BRIKETTER

Av kutterspånet som är en biprodukt av de hyvlade trävarorna tillverkar vi träbriketter som säljs som bränsle till större pannanläggningar. 

Diameter: 75 mm

FORSSJÖ PELLETS

Forssjö Pellets AB är vårt dotterbolag i Katrineholm som producerar träpellets. Vi producerar träpellets i 8 mm. Läs mer om verksamheten på Forssjö Pellets hemsida.