Hållfasthetsklass C24

K-virke C24 Gran 45×70
(VB1820)

K-virke C24 Gran 45×95
(VB1971)

K-virke C24 Gran 45×120
(VB1972)

K-virke C24 Gran 45×145
(VB1973)

K-virke C24 Gran 45×170
(VB1974)

K-virke C24 Gran 45×195
(VB1975)

K-virke C24 Gran 45×220
(VB1976)

Hållfasthetsklass C24 – Fingerskarvat

K-virke C24 fingerskarvad Gran 45×145 (VB1980)

K-virke C24 fingerskarvad Gran 45×170 (VB1981)

K-virke C24 Gran 45×195
(VB1982)

K-virke C24 fingerskarvad Gran 45×220 (VB1983)

K-virke C24 fingerskarvad Gran 70×220 (VB1985)

Hållfasthetsklass C14

45×70 Vilmaregel C14 Gran
(VB1801)

45×95 Vilmaregel C14 Gran
(VB1802)

45×120 Vilmaregel C14 Gran
(VB1803)