Miljödokument 

Nedan finner Ni miljödokument om våra förädlade varor och certificeringar som prestandadeklarationer, säkerhetsblad, byggvarudeklarationer och övrig bra att veta information. 

Impregnerat!

 • Snabbfakta NTR
 • Monteringsanvisning NTR virke
 • Vanliga frågor om NTR
 • Lagring av impregnerat virke
 • Bygga ute
 • Koppers säkerhetsdatablad träolja
 • Avfallsdeklaration NTR A
 • Avfallsdeklaration NTR AB

Träskyddsmärkning.

 • Produktinformation NTR AB
 • Hyllkantsetiketter NTR AB
 • Produktinformation NTR A
 • Hyllkantsetiketter NTR A

Byggvarudeklarationer

 • Byggvarudeklarationer NTR A Wolmanit CX-8WB
 • Byggvarudeklarationer NTR AB Wolmanit CX-8WB
 • Byggvarudeklaration sågat – hyvlat virke

Certifikat!

Certifikat:     FSC®   DNV-COC-001564
Logolicens:   FSC® C125401

Certifikat:     PEFC    DNVSE-PEFC-COC-236
Logolicens:   PEFC/05-32-197

 • Impregnerade ytterpanel
 • NTR A – NTR AB Wolmanit CX-8 WB (SV)
 • NTR A – NTR AB Wolmanit CX-8 WB (ENG)
 • Intyg visuellt hållfasthetssorterad virke (SV)
 • Certificate visual strength graded structural timber (ENG)
 • Intyg maskinellt hållfasthetssorterat virke (SV)
 • Certificate Machine strength graded structural timber (ENG)
 • Fingerskarvat konstruktionsvirke (SV)
 • Structural finger-jointed solid timber (ENG)

Prestandadeklarationer

 • Maskinellt hållfasthetssorterat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke
 • Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke
 • Fingerskarvad och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke
 • Fingerskarvat konstruktionsvirke
 • Obehandlade ytterpaneler

Målade produkter!

 • Information Certifierad målad panel (CMP)
 • Rödfärg Vadstena faktablad
 • Rödfärg Vadstena säkerhetsblad
 • Brandklassning D
  – Alla våra grundmålade och mellanstrukna paneler är klassade med brandklass D.
 • Säkerhetsdatablad grundmålad ytterpanel – Tikkurila
 • Säkerhetsdatablad mellanstruken ytterpanel – Tikkurila

Certifikat Jordbruksverket!

Kiln Dried – Sågade, torkade trävaror

 • Forssjö Sågverk, Forssjö Bruk KD SE-D8387
 • Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk KD SE-D24
 • Sandåsa träförädling, Sandåsa KD SE-D6050

Emballagevirke ISPM 15 godkännande

 • Forssjö Sågverk, Forssjö bruk ISPM 15 SE-D8387
 • Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk ISPM 15 SE-D24
 • Sandåsa träförädling, Sandåsa ISPM 15 SE-D6050

Övriga miljödokument

 • Virkesfolie (SV)
 • Lumber wrap roll (ENG)