Sandåsagruppen

Idag består Sandåsa Timber AB av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk, Katrineholm.

I Katrineholm är även vårt dotterbolag Forssjö Pellets AB beläget.

En stor del av de förädlade trävarorna är avsedda för byggvaruhandeln, husfabriker och andra industrikunder främst i Sverige men även ute i Europa. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor. En betydande andel av de sågade trävarorna exporteras vidare ut i världen och vi ser en ökning av exporten för de förädlade trävarorna.

Kunniga medarbetare och service

De flesta av våra råvaruleverantörer har vi genom många års samarbete byggt upp en nära relation med. En viktig del i detta är vår inköpsorganisation för råvaran med de kunniga medarbetarna. Vi erbjuder även all den övriga skogliga service som kan erfordras på en fastighet till våra råvaruleverantörer.

Köper sågtimmer inom närområde

Vi köper vårt timmer inom närområdet, en råvara vi blivit specialister på att såga och förädla. Vi har därför en mycket jämn kvalitet i våra leveranser av virke. Genom korta transportavstånd uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar. 

Sandåsagruppen

Idag består Sandåsa Timber AB av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk, Katrineholm.

I Katrineholm är även vårt dotterbolag Forssjö Pellets AB beläget.

En stor del av de förädlade trävarorna är avsedda för byggvaruhandeln, husfabriker och andra industrikunder främst i Sverige men även ute i Europa. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor. En betydande andel av de sågade trävarorna exporteras vidare ut i världen och vi ser en ökning av exporten för de förädlade trävarorna.

Kunniga medarbetare och service

De flesta av våra råvaruleverantörer har vi genom många års samarbete byggt upp en nära relation med. En viktig del i detta är vår inköpsorganisation för råvaran med de kunniga medarbetarna. Vi erbjuder även all den övriga skogliga service som kan erfordras på en fastighet till våra råvaruleverantörer.

 

Köper sågtimmer inom närområdet

Vi köper vårt timmer inom närområdet, en råvara vi blivit specialister på att såga och förädla. Vi har därför en mycket jämn kvalitet i våra leveranser av virke. Genom korta transportavstånd uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar. 

FORSSJÖ SÅGVERK

SANDÅSA TRÄFÖRÄDLING

ÅKERS SÅGVERK

FORSSJÖ SÅGVERK

SANDÅSA TRÄFÖRÄDLING

ÅKERS SÅGVERK

Vår historia

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag från 1920-talet. Verksamheten startades av Petrus Gyllengahm som sedan övertogs av sönerna Axel och Bertil Gyllengahm.

Idag drivs företaget av Peter och Anders Gyllengham tillsammans med den fjärde generationen, Erik, Karin och Louise.

Vår historia

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag från 1920-talet. Verksamheten startades av Petrus Gyllengahm som sedan övertogs av sönerna Axel och Bertil Gyllengahm.

Idag drivs företaget av Peter och Anders Gyllengham tillsammans med den fjärde generationen, Erik, Karin och Louise.