VÅRA VIRKESINKÖP I KORTHET

 

VIRKESOMRÅDEN

Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och i norra Östergötland.
Vi verkar även norr om Mälaren

VÅR UPPGIFT

Skogsavdelningen anskaffar cirka 120 000 m3to timmer per år till de två sågverken som tillsammans förbrukar 340 000 m3to. 

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall.

VI KÖPER

Sandåsa kontrakterar alla former av avverkning och vi köper även leveransvirke. Vi arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring – det tjänar vi alla på!

MILJÖ

Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

VÅRA VIRKESINKÖP I KORTHET

VIRKESOMRÅDEN

Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och i norra Östergötland. Vi verkar även norr om Mälaren.

VÅR UPPGIFT

Skogsavdelningen anskaffar cirka 120 000 m3to timmer per år till de två sågverken som tillsammans förbrukar 340 000 m3to. 

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall.

VI KÖPER

Optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. Det skapas mervärden för både leverantör, kund och allmänhet. En välskött skog skapar värden för kommande generationer.

MILJÖ

Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Trä är framtiden!

Sandåsa tror på användningen av trä som byggmaterial, både nu och i framtiden. Därför har vi under lång tid utvecklat och investerat i våra industrier. Vi sågar gran och tall vid våra sågverk i Åkers Styckebruk och Forssjö. För att öka värdet så förädlar vi den sågade varan i vår anläggning utanför Strängnäs.

Sandåsa är ett familjeföretag som har funnits och utvecklats i snart fyra generationer. Idag sysselsätter företaget omkring 150 personer i Sörmland och vi sätter stort värde på stabila och långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer. För att fortsätta utvecklas behöver vi timmer. Vi kan nu erbjuda bra netto och hög kvalitét på avverkningar med våra erfarna entreprenörer och effektiva virkestransporter.

Vi köper leveransrotköp, avverkningsuppdrag och leveransvirke. Kontakta oss gärna så kommer vi och tittar i din skog!

Fredrik Matti
Södra/östra Sörmland
070 – 606 40 35
fredrik.matti@sandasa.se

Allan Wilhelmsson
Västra Sörmland, Östernerike, Västmanland
070 – 695 18 69
allan.w@sandasa.se

Örjan Isgren
Norra Sörmland, Stockholm
070 – 572 16 15
orjan.isgren@sandasa.se

Sandåsa kontrakterar
alla typer av avverkningar
och vi köper även leveransvirke. 

Vi arbetar nära marknaden
och vet vad kunderna efterfrågar.
Det är viktigt att vi får
rätt längder till vår produktion
så att vi är konkurrenskraftiga.

Teckna därför avtal med oss
innan du påbörjar din avverkning.
Vi värdesätter bra skog. 

Vi arbetar professionellt med
aptering och kvalitetssäkring
– det tjänar vi alla på!
Kontakta våra inköpare
så hittar vi den affärsform
som passar dig och din skog bäst.

TIMMERPRISLISTA

Ring till oss eller skicka ett mail
så skickar vi en timmerprislista till dig.

Telefon: +46(0)159-316 15 (växel)

E-post: tina.g(at)sandasa.se
E-post: gustaf.rohfors(at)sandasa.se

TIMMERPRISLISTA

Ring till oss eller skicka ett mail
så skickar vi en timmerprislista till dig.

Telefon: +46(0)159-316 15 (växel)

E-post: tina.g(at)sandasa.se
E-post: gustaf.rohfors(at)sandasa.se

VÅRA TJÄNSTER TILL SKOGSÄGARE

RÅDGIVNING

Våra kunniga och erfarna virkesköpare hjälper dig med  råd i samband med slutavverkningar och övriga råd gällande skogsåtgärder, 

skogsbruksplaner och skogscertifieringar.  

AVVERKNING

Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall samtidigt som skogsmiljön bevaras eller berikas. 

 Sågtimret  är vår specialitet men vi köper även massaved och specialsortiment, dvs. alla sortiment som faller ut vid en avverkning. 

SKOGS-SKÖTSEL

För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera miljömålet med en god produktion i skogen. 

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder. För att nå dit är Sandåsa Timber och våra entreprenörer PEFC certifierade.

FÄLT-VERKSAMHET

Vi har full service inom det skogliga området. Vi måste kvalificera oss för nästa uppdrag och det gör vi genom god service, duktiga medarbetare och kunniga skogsmaskin-entreprenörer.

Det innebär att du som skogsägare med stort förtroende kan låta Sandåsa Timber hjälpa dig med skogsskötseln på din fastighet.

SKOGS-CERTIFIERING

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen.

Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över. 

Bygdens sågverk sätter värde på din skog, leverera ditt virke till oss!

KORTA TRANSPORTER

Genom korta transporter  uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar.

LOKAL NÄRVARO

Genom lokal närvaro etablerar vi goda relationer. 

ALLT TAS TILLVARA

Vi tar tillvara på varje flisa. Läs mer om vårat miljöarbete och hur vi tar tillvara på biprodukter som faller ut under vår produktion.  

LEVANDE LANDSBYGD

För varje anställd hos Sandåsa skapas sysselsättning för ytterligare 3-4 personer i närområdet.

Skaffa en Grön skogsbruksplan och ta kontroll över ditt skogsbruk

Med detaljerade uppgifter om din skog och en bra skogskarta har du ett vässat verktyg för planering. Maximera avkastningen och styr dina intäkter från skogen. Den gröna skogsbruksplanen identifierar naturvärden för framtiden och ger oss alla ett hållbart skogsbruk som vi kan vara stolta över.

Certifiera din skog 

På de flesta skogsfastigheter brukas skogen i en tradition där det alltid varit självklart med naturvårdshänsyn. Genom att miljöcertifiera sitt skogsbruk dokumenterar man miljöhänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material, från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk.

Att miljöcertifiera sin skog är helt frivilligt och inte någon särskild komplicerad åtgärd.  Har man en grön skogsbruksplan sedan tidigare så är det mycket enkelt att certifiera sin fastighet. 

Vi kan hjälpa dig med anskaffningen av en grön skogsbruksplan och självklart hjälper vi dig med certifieringsarbetet.

En stor fördel för dig som är skogsägare är att vi betalar extra för timmer som kommer från certifierade skogar!

VI ÄR PEFC OCH FSC® CERTIFIERADE

Klicka i rutan nedan, för att komma till respektive hemsida

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

PEFC är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna, skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

Certifikat: DNVSE-PEFC-COC-236
Logolicensnummer: PEFC/05-32-197

FSC®

Forest Stewardship Council

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

 Certifikat: DNV-COC-001564
Logolicensnummer: FSC® C125401