VÅRA SÅGADE TRÄVAROR

Vi sågar både furu och gran i våra sågverk i Forssjö Bruk och Åkers Styckebruk. Granen och klenare furuvaror vidareförädlas till största delen i Sandåsa. En del sågade volymer går direkt till Svenska träindustrier ute i landet eller till kunder i Europa. Alla grövre furuvolymer exporteras huvudsakligen till Nordafrika, Saudiarabien och andra Mellanösternländer.

Följande dimensioner sågar vi

FURU

GRAN

SB = Sidobrädor
C = Centrum

VÅRA FÖRÄDLADE TRÄVAROR

Vi tar ännu ett steg mot att möta våra kunders önskemål genom att förädla våra trävaror.
Vi hyvlar, målar, tryckimpregnerar, fingerskarvar, kapar och paketerar och levererar allt efter kundens specifikation.

Våra två moderna hyvellinjer är anpassade att möta dagens krav på både effektivitet och snabba omställningar. Vår specialitet är hyvling av ytterpaneler, konstrukionsvirke, reglar, kortreglar och råspont med ändspontning.

Flexibiliteten i vår produktionsutrustning gör att vi i mån av tid kan tillverka specialprodukter som t ex specialprofiler på paneler, specialklyvningar och urhakningar.

Vi tillverkar fingerskarvat konstruktionsvirke i klasserna K12 och C24. VI lagerhåller ett stort antal dimensioner och längder upp till 8,4 m, men kan producera längder upp till 12,8m. Även tryckimpregnerat fingerskarvat virke och övriga kvaliteter kan fås mot beställning.

Vi har möjligheten att göra urhak i vår produktion vilket underlättar vid exempelvis byggnation av huskonstruktioner och moduler. 

Vi kan leverera grund- och mellanstrukna paneler i fri kulör i NSC-skalan. Vi målar även med slamfärg i de vanliga standardkulörerna.

På vår anläggning i Sandåsa
exaktkapar vi paket efter
dina önskemål om längd.
I vår exaktkap har vi en längdtolerans på -1,5 mm + 1,5mm.

I vår impregneringsanläggning tryckimprenerar vi,
under kontroll av
Finotrol OY.Virke i klass
NTR A och NTR AB.

Råspont är det vanligaste materialet
som används vid taktäckning
och ger ett stabilt underlag.
Vi säljer färdiga luckor
i 20 och 23 mm tjocklek
med täckande bredd 540 mm i längd 3,6.

VI ÄR CERTIFIERADE OCH ENGAGERADE

Vi har en kontinuerlig dialog
med branschorganisationer
och vi är mångcertifierade.

Ni ska kunna lita på oss som leverantör

Nedan finner Ni miljödokument
om våra förädlade varor som
prestandadeklarationer och över
information som är bra att veta.

VI ÄR CERTIFIERADE OCH ENGAGERADE

Vi har en kontinuerlig dialog med 
branschorganisationer
och vi är mångcertifierade.

Ni ska kunna lita på oss som leverantör

BIPRODUKTER

Alla biprodukter från sågverken och träförädlingen tas tillvara
och blir antingen till biobränsle eller förädlas till andra produkter.
I Forssjö bruk, Katrineholm, är vårat dotterbolag, Forssjö Pellets beläget. 

Av kutterspånet som är en biprodukt
av de hyvlade trävarorna tillverkar vi
träbriketter som säljs som bränsle till större pannanläggningar.
Diameter: 75 mm.

Forssjö Pellets AB är vårt dotterbolag i Katrineholm som producerar träpellets. Vi producerar träpellets i 8 mm. Läs mer om verksamheten på Forssjö Pellets hemsida. 

Forssjö Pellets AB är vårt dotterbolag i Katrineholm som producerar träpellets. Vi producerar träpellets i 8 mm. Läs mer om verksamheten på Forssjö Pellets hemsida.