Ytterpanelbräder & Ytterpanelläkt!

Ytterpanelbräder
&
Ytterpanelläkt!

Här finner ni Sandåsa Timber AB’s sortiment på ytterpanelbräder och ytterpanelläkt.
Flera av dessa produkter finns även i grundmålat och grund & mellanstruket.

För mer information vänligen kontaka order(at)sandasa.se

22×45
Ytterpanelläkt Gran G4-2
(VB2300)

22×70
Ytterpanelläkt Gran G4-2
(VB2301)

22×95
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2302)

22×120
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2303)

22×145
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2304)

22×170
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2305)

22×195
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2306)

28×95
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2307)

28×120
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2308)

28×145
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2309)

28×170
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2310)

28×195
Ytterpanelbräda Gran G4-2 (VB2311)

22×95
Dubbelfas spontad Gran G4-2 (VB2327)

22×95
Falsad enkelfas Gran G4-2
(VB2019)

22×120
Falsad dubbelfas Gran G4-2 (VB2026)

22×95
Enkelfasspont Gran G4-2
(VB2312)

22×120
Dubbelfas spont Gran G4-2
(VB2328)

22×120
Falsad enkelfas Gran G4-2
(VB2020)

22×95
Falsad dubbelfas Gran G4-2
(VB2025)

22×120
Enkelfas spont Gran G4-2
(VB2313)

22×120
Falsad spårpanel m fasade kanter Gran G4-2
(VB2322)

22×120
Falsad spårpanel m raka kanter
Gran G4-2  (VB2015)

22×120
Fjällpanel Gran G4-2
(VB2317)

22×120
Spontad ytterpanel Gran G4-2

(VB2315)

22×145
Dubbelfas spontad Gran G4-2 (VB2329)

22×145
Enkelfas spontad Gran G4-2 (VB2314)

22×145
Falsad dubbelfas Gran G4-2
(VB2027)

22×145
Falsad enkelfas Gran G4-2
(VB2021)

22×145
Spontad ytterpanel Gran G4-2
(VB2316)

22×145
Falsad spårpanel m fasade kanter Gran G4-2
(VB2323)

22×145
Falsad spårpanel m raka kanter
Gran G4-2
(VB2016)

Företagsunika Ytterpanelbräder.

17×45
Ytterpanelbräda Gran G4-2

17×70 
Ytterpanelbräda Gran G4-2

17×95
Ytterpanelbräda Gran G4-2

17×120
Ytterpanelbräda Gran G4-2

17×145
Ytterpanelbräda Gran G4-2

17×95 
Dubbelfas spontad G4-2

22×45
Panelläkt allmoge Gran G4-2

22×120
Spontad Ytterpanelbräda
raka kanter Gran G4-2

22×145
Spontad ytterpanelbräda
raka kanter Gran G4-2

22×145
Fjällpanel Gran G4-2

28×220
Ytterpanelbräda Gran G4-2

22×220
Ytterpanelbräda Gran G4-2