gran.jpg
Ett modernt trävaruföretag
med lång tradition

SANDÅSAGRUPPEN

Sandåsa Timber AB består av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk utanför Katrineholm...

VÅR HISTORIA

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag som grundades under 1920-talet...

VÅR MILJÖPOLICY

I alla skeden av vår virkesanskaffning beaktar vi de miljöeffekter vår verksamhet har. Vi strävar efter hållbara skogsbruk och en produktion...

VÅRA PRODUKTER

Lager_MG_8881.JPG

SÅGAT

Furu & gran

_MG_9088c kontor gavel.jpg

FÖRÄDLAT

Brett sortiment

Bild1.jpg

PROFILER

Standard & special

Brikett1.png

BIPRODUKTER

Allt tas tillvara

Vi köper timmer

Vi är en sågverksorganisation som inte äger egen skog, utan hela vår virkesanskaffning måste ske genom att vara det bästa alternativet för den som vill sälja virke.

VI HAR FULL SERVICE INOM DET SKOGLIGA OMRÅDET

RÅDGIVNING

AVVERKNING

SKOGSSKÖTSEL

FÄLTVERKSAMHET

SKOGSCERTIFIERING

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder.

SÅGVERK OCH TRÄFÖRÄDLING