Ett modernt trävaruföretag
med lång tradition

SANDÅSAGRUPPEN

Sandåsa Timber AB består av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk utanför Katrineholm...

VÅR HISTORIA

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag som grundades under 1920-talet...

VÅR MILJÖPOLICY

I alla skeden av vår virkesanskaffning beaktar vi de miljöeffekter vår verksamhet har. Vi strävar efter hållbara skogsbruk och en produktion...

VÅRA PRODUKTER

SÅGAT

Furu & gran

FÖRÄDLAT

Brett sortiment

PROFILER

Standard & special

BIPRODUKTER

Allt tas tillvara

Vi köper timmer

Vi är en sågverksorganisation som inte äger egen skog, utan hela vår virkesanskaffning måste ske genom att vara det bästa alternativet för den som vill sälja virke.

VI HAR FULL SERVICE INOM DET SKOGLIGA OMRÅDET

RÅDGIVNING

AVVERKNING

SKOGSSKÖTSEL

FÄLTVERKSAMHET

SKOGSCERTIFIERING

Grunden för oss är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med moderna metoder.

SÅGVERK OCH TRÄFÖRÄDLING

E-post: info(a)sandasa.se

Sandåsa Träförädling 

+46(0)152-25000 (växel)

Besöksadress 

Sandåsa Timber AB 

Sandåsa 

645 94 Strängnäs

Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk 

+46(0)159-31615 (växel)

Besöksadress 

Sandåsa Timber AB 

Forssa 

647 52 Åkers Styckebruk

Forssjö Bruk, Katrineholm 

+46(0)150-73400 (växel)

Besöksadress 

Sandåsa Timber AB 

Forssjö Bruk

641 93 Katrineholm

All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du här.